Wykorzystanie


Chodzi o najczęściej używany rodzaj pytań ankietowych, respondent wybiera wśród nich TYLKO JEDNĄ wcześniej przygotowaną odpowiedź. Pytania zamknięte są więc przydatne w dziedzinach, w których trzeba opisać ściśle określony zakres odpowiedzi: 

  • klasyfikacja od 1 do 5 (skala numeryczna),
  • tzw. Skala Likerta (bardzo zadowolony, raczej zadowolony, ani zadowolony / ani niezadowolony, bardzo niezadowolony),
  • płeć (mężczyzna, kobieta), itp.Ocena


Można oceniać częstość występowania (częstość w wartości bezwzględnej) a także procent (częstość występowania w wartości względnej).


Wykres


Do pokazania wyników można użyć większości wykresów, klasyczne wykresy kołowe i słupkowe.Możliwości ustawienia:

  • Rozmieszczenie odpowiedzi obok siebie, pod sobą w rozwijanym menu.
  • Dołączenie do pytania obrazka lub filmiku.
  • Dodanie opcji do własnej odpowiedzi (odpowiedź “Inne”).
  • Obowiązek wypełnienia pytania.

011