Bruk


Dette er den mest brukte typen spørsmål i undersøkelser. Respondenten velger kun ett svar. Bruksområdene kan blant annet inkludere:

  • vurdering med tall fra 1 til 5 (numerisk skala),
  • Likertskala (veldig fornøyd, ganske fornøyd, ikke fornøyd eller misfornøyd, ganske misfornøyd, veldig misfornøyd),
  • kjønn (mann, kvinne), etc.Evaluering


Man kan vurdere antall forekomster (frekvens i absoluttverdi) og prosentandel (frekvens i relativ verdi).


Diagram


De fleste diagrammer kan brukes for å vise resultater. Typisk er kakediagrammer og stolpediagrammer.Innstillingsalternativer:

  • Skrive svar ved siden av/under hverandre i rullemenyen.
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.
  • Legg til respondentens eget svaralternativ ("annet" svar).
  • Du kan velge om spørsmålet skal være obligatorisk eller ikke.

011