Využití


Otázka je vhodná pro situaci, kdy chceme respondentovi umožnit výběr více možností odpovědi na jednu otázku. Z odpovědí se dozvíte jen to, které odpovědi respondenti vybírali, ale už ne jejich důležitost. 


Upozornění: Nepoužívejte tento typ otázky pro případ, kdy by měl respondent vybrat jen jednu z odpovědí! Např. pro volbu pohlaví Žena / Muž. Vyhodnocení


Lze vyhodnocovat četnosti v relativní i absolutní hodnotě (procenta či počet výskytů). Jen pozor na základ výpočtu. Počet odpovědí se nerovná počtu respondentů, protože každý může vybrat více odpovědí. Tedy výsledné procentuální vyjádření počtu odpovědí může přesáhnout 100%.


Graf


Pro zobrazení výsledků lze použít POUZE sloupcové grafy. Rozhodně nelze použít koláčové grafy, protože počet odpovědí se nerovná počtu respondentů a celkový součet bývá více než 100%.Možnosti nastavení:

  • Uspořádání odpovědí vedle sebe nebo pod sebou.

  • Přidání obrázku nebo videa k otázce.

  • Přidání možnosti pro vlastní odpověď respondenta (odpověď “Jiná”).

  • Povinnost vyplnění otázky.

012