Wykorzystanie


Pytanie można użyć wtedy, gdy chcesz umożliwić respondentowi wybór z większej ilości odpowiedzi na jedno pytanie. Z odpowiedzi stwierdzisz tylko, które odpowiedzi respondenci wskazali, jednak nie ich ważność.


Uwaga: Nie używaj tego rodzaju pytań w przypadku, kiedy respondent ma wskazać tylko jedną odpowiedź! Na przykład do wyboru płci Kobieta / Mężczyzna.Ocena


Można oceniać częstość w wartości względnej i bezwzględnej (procenty czy częstość występowania). Ilość odpowiedzi nie równa się ilości respondentów, ponieważ każdy może wybrać więcej odpowiedzi. Końcowa ilość odpowiedzi wyrażonych procentowo może przekroczyć 100%.


Wykres


Do przedstawienia wyników można użyć TYLKO wykresów słupkowych. Zdecydowanie nie można użyć wykresów kołowych, ponieważ ilość odpowiedzi nie równa się ilości respondentów a suma odpowiedzi ma ponad 100%.
Możliwości ustawienia:

  • Rozmieszczenie odpowiedzi obok siebie, pod sobą w rozwijanym menu.
  • Dołączenie do pytania obrazka lub filmiku.
  • Dodanie możliwość własnej odpowiedzi (odpowiedź “Inne”).
  • Obowiązek wypełnienia pytania.

012