Gebruik


De meerkeuzevraag werkt het beste voor situaties waarin u respondenten meerdere antwoorden op de vraag wilt laten kiezen. Deze soort antwoorden zullen u alleen vertellen welke antwoorden door de respondenten werden gegeven, maar niet het belang ervan.


Waarschuwing: gebruik dit vraagtype niet in het geval dat de respondent een enkele optie moet kiezen! Bijvoorbeeld - Geslachtsselectie: Vrouw OF Man.Resultaten analyseren


Frequenties in zowel de relatieve als absolute waarden (percentages of aantal voorvallen) kunnen worden geëvalueerd. Wees voorzichtig met de basis van de berekening. Het aantal antwoorden is niet gelijk aan het aantal respondenten, omdat men meerdere antwoorden kan kiezen. Daardoor kan het resulterende percentage antwoorden dus groter zijn dan 100%.


Grafiek


ALLEEN kolomgrafieken kunnen worden gebruikt om resultaten weer te geven. Cirkeldiagrammen kunnen zeer zeker niet worden gebruikt, omdat het aantal antwoorden niet gelijk is aan het aantal respondenten en de totale som meer dan 100% is.Opties & Instellingen

  • Toon de antwoorden (optie) in een rij, een kolom of een vervolgkeuzemenu.

  • Voeg een afbeelding of video toe aan de vraag.

  • Voeg een optie toe voor een eigen antwoord van de respondent ("ander" antwoord).

  • Vraag een antwoord.

012