Käyttö

 Kysymys sopii tilanteeseen, jossa haluat antaa vastaajalle mahdollisuuden valita yhteen kysymykseen useampia vastausvaihtoehtoja. Vastauksista näet ainoastaan, mitä vaihtoehtoja vastaajat ovat valinneet, mutta et niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä.

 

Huomautus: Älä käytä tätä kysymystyyppiä, mikäli haluat vastaajan valitsevan vain yhden vaihtoehdoista! Esim. sukupuoli Nainen / Mies / Muu / En halua sanoa.

 

 

Tulosten analysointi

 

On mahdollista arvioida sekä suhteellista että absoluuttista esiintymistiheyttä (prosentuaalinen osuus tai yksittäisten esiintymien määrä). Kiinnitä kuitenkin huomiota laskelmiin. Vastausten määrä ei ole yhtenevä vastaajien määrän kanssa, sillä kukin voi valita useampia vastausvaihtoehtoja. Näin ollen vastausten prosentuaalinen määrä voi olla yli 100 %.

 

Kaaviot

Tulokset on mahdollista esittää VAIN pylväskaavioina. Ympyräkaavioita ei voi missään tapauksessa käyttää, sillä vastausten määrä ei ole yhtenevä vastaajien määrän kanssa, ja vastausten kokonaissumma on yli 100 %.

 

 

Valinnat ja asetukset:

  • Vastausvaihtoehtojen näyttäminen vierekkäin tai allekkain.

  • Kuvan tai videon lisääminen kysymykseen.

  • Oman vastausvaihtoehdon lisääminen (vastaus ”Jokin muu, mikä?”).

  • Kysymyksen pakollisuus.