Dobře formulovaná nápověda vám přinese více vyplněných dotazníků a kvalitnější data. Respondenti nemusí přemýšlet co jste mysleli některou formulací a jak asi mají otázku vyplnit, budou se řídit vašimi radami.Upravení nápovědy otázky


  1. Jděte do editoru dotazníku a vyberte otázku, kterou chcete měnit.

  2. Klikněte dvojklikem na otázku nebo vyberte z bubliny volbu Upravit.


  3. Druhé políčko, hned pod názvem otázky je váš nápovědný text. Ten si můžete libovolně změnit, i vymazat pokud žádný nechcete.


  4. Změnu potvrďte kliknutím na tlačítko “Uložit”.Tip: Nápovědný text v otázce je velmi důležitá součást otázky dotazníku. Obzvlášť u složitějších formulací textů, typů otázek, apod. Zde můžete vysvětlit respondentovi jak chcete, aby otázku vyplnil. Např. „Vyberte více než 2 možnosti“, „Vysvětlivky: 1 – výborný, 2 – dobrý, 3 – ujde to, 4 – špatný, 5 – velmi špatný“.


066