Dobrze sformułowana Pomoc przyniesie Ci więcej wypełnionych ankiet i bardziej jakościowe dane. Respondenci nie muszą myśleć o tym, jak mają zrozumieć pytanie czy jak je wypełnić, będą postępować zgodnie z Twoimi radami.


Zmiana pomocy w pytaniu

  1. Przejdź do edytora ankiety i wybierz pytanie, które chcesz zmienić.

  2. Kliknij dwukrotnie na pytanie lub wybierz z ramki opcję Edytuj.

  3. Drugie pole, zaraz pod tytułem pytania, to tekst pomocy. Możesz go dowolnie zmieniać lub usunąć. Zmianę potwierdź klikając przycisk Zapisz.

    Wskazówka: Tekst Pomocy w pytaniu jest bardzo ważną częścią pytania ankiety. Przede wszystkim w przypadku bardziej złożonych sformułowań tekstu, rodzajów pytań itp. Tutaj możesz respondentowi wyjaśnić, jak powinien wypełnić pytanie. Na przykład “Wybierz więcej niż 2 opcje”, “Objaśnienia: 1 – bardzo dobrze, 2 – dobrze, 3 – dostatecznie, 4 – źle, 5 – bardzo źle”.


066