Välformulerad hjälptext ger dig mer ifyllda frågeformulär och bättre data. Respondenterna behöver inte tänka på vad du menade med någon formulering och hur de ska fylla i frågan, de kommer att följa ditt råd.

Redigera frågehjälp

  1. Gå till frågeformuläret och välj den fråga du vill ändra.  2. Dubbelklicka på frågan eller välj Redigera från bubblan.  3. Den andra rutan, precis under frågan, är din hjälptext. Du kan ändra den som du vill, eller ta bort den om du inte vill ha den.

Tips: Hjälptexten i frågan är en mycket viktig del av frågan i frågeformulär. Speciellt för svårare formuleringar av texter, typer av frågor etc. Här kan du förklara för respondenten hur du vill att han ska fylla i frågan. T.ex. "Välj mer än 2 alternativ", "Förklaringar: 1 - utmärkt, 2 - bra, 3 - inte bra, 4 - dåligt, 5 - mycket dåligt”.