Odpovědi, výsledky & reporty

Co to je měsíční limit počtu nasbíraných odpovědí
Počet otázek ani počet vytvořených dotazníků není nijak omezen. Všichni uživatelé s FREE účtem mají nastavený limit na 100 nasbíraných responzí za měsíc. ...
Po, 11 Listopad, 2019 at 9:35 AM
Souhrnné výsledky
Survio automaticky zpracovává nasbírané odpovědi a vytváří z nich souhrnné grafy a tabulky. Nemusíte nic řešit, vše probíhá automaticky.  FREE uživatelé...
Po, 11 Listopad, 2019 at 9:39 AM
Jednotlivé odpovědi
Jednotlivé odpovědi představují jednotlivé vyplněné dotazníky. Jedna odpověď znamená jeden vyplněný dotazník. FREE uživatelé vidí jednotlivé odpovědi v ...
Po, 18 Listopad, 2019 at 3:15 PM
Sdílení výsledků online
Sdílení výsledků je prémiová funkce, která umožňuje veřejně sdílet výsledky i odpovědi dotazníku. POZOR: Jakmile zveřejníte výsledky, které mohou obsaho...
Po, 18 Listopad, 2019 at 3:17 PM
Statistiky dotazníku
1. Klikněte na úvodní obrazovce u vybraného dotazníku na ikonu grafu. 2. Dostanete se do aplikace Výsledky, kde si můžete prohlédnout Souhrnné výsl...
Po, 18 Listopad, 2019 at 3:18 PM
Filtry a segmentace dat
Filtry dat se hodí v případě, že se chcete podívat, jak vám například odpovídali muži nebo ženy.  1. Otevřete si položku Výsledky v horním menu v dotazn...
Po, 18 Listopad, 2019 at 3:20 PM
Vyřazení / mazání jednolitvých odpovědí
Vyřazení odpovědí ze zpracování Tuto funkci používejte v případě, kdy chcete vyřadit ze zpracování:  své vlastní odpovědi, které jste si v dotazníku ...
Po, 18 Listopad, 2019 at 3:23 PM