1. Klikněte na úvodní obrazovce u vybraného dotazníku na ikonu grafu.2. Dostanete se do aplikace Výsledky, kde si můžete prohlédnout Souhrnné výsledky. Klikněte v menu na položku Statistiky dotazníku.3. V prvním grafu Celkem návštěv vidíte:

  • Responzí – celkový počet vyplněných a uložených dotazníků.

  • Nedokončeno – jedná se o neuložené dotazníky (responent přerušil vyplňování a neodeslal – neuložil - dotazník). Tato data tedy NEJSOU k dispozici.

  • Vyřazeno – počet deaktivovaných odpovědí, které jste si vyřadili ze zpracování.


4. Následují grafy Historie návštěv, Zdroje návštěv (přímý odkaz, Facebook, Twitter, Emailová pozvánka, apod.), Čas vyplňování dotazníku (jak dlouho trvalo respondentům vyplňování).

045