Jednotlivé odpovědi představují jednotlivé vyplněné dotazníky. Jedna odpověď znamená jeden vyplněný dotazník.


FREE uživatelé vidí jednotlivé odpovědi v aplikaci až do omezení 100 odpovědí měsíčně. Prémioví zákazníci mají vyšší limity a navíc si mohou stahovat výsledky a jednotlivé odpovědí dle aktivovaného balíčku.


1. Klikněte na úvodní obrazovce u vybraného dotazníku na ikonu grafu.2. Dostanete se do aplikace Výsledky, kde si můžete prohlédnout Souhrnné výsledky. Klikněte v menu na položku Jednotlivé odpovědi.3. Uvidíte tabulku, v níž jednotlivé řádky představují jednotlivé odpovědi (vyplněné dotazníky) a sloupce otázky vašeho dotazníku4. Kliknutím na ikonu popelnice můžete smazat odpověď, přepínačem ANO ve sloupci “Použít? “ můžete deaktivovat odpověď ze zpracování. Taková odpověď pak není zahrnuta do výsledků (vhodné například pro vyřazení odpovědí, které jste vyplnili jako testovací).5. Po najetí myší na řádek dojde k jeho obarvení.6. Pokud na něj kliknete, zobrazí se vám vybraná odpověď přímo v dotazníku. Tip: Kliknutím na ikonu tiskárny si můžete vytisknout konkrétní vyplněný dotazník včetně odpovědí daného respondenta.

043