Dashboardy jsou užitečnou funkcí Survia PRO a lze je využít pro poskytování relevantních dat lidem, kteří je potřebují. V tomto článku se dozvíte, jak vše správně nastavit.Dashboardy lze vytvořit pouze pro jeden průzkum/dotazník. 


Vytvoření dashboardu 

1. Na hlavní obrazovce s přehledem průzkumů/dotazníků vyberte ten, jehož výsledky chcete zobrazit na dashboardu. 


2. Přejděte na Výsledky a v levém menu vyberte Dashboardy. 


3. V pravém horním rohu klikněte na Vytvořit dashboard a označte otázku/otázky, které chcete do dashboardu zahrnout. 4. Dashboard si pojmenujte. Zvolte takový název, abyste podle něj snadno identifikovali data, která zobrazuje (např. název pobočky/oddělení, sledované období apod.). 


5. Přizpůsobte si vzhled dashboardu. Kliknutím na dlaždici dané otázky otevřete nabídku, kde můžete měnit typ grafu, barvy, názvy os, text otázky i jednotlivých odpovědí. Pro zobrazení relevantních dat můžete samozřejmě použít filtry.


Sdílení dashboardu 


Každý dashboard lze sdílet. Můžete jej také vložit na děkovací stránku dotazníku, kde respondenti po jeho vyplnění uvidí aktuální výsledky průzkumu. 


Kliknutím na Sdílet umožníte náhled na dashboard svým kolegům, nadřízeným a všem, kteří sdílená data potřebují. Pokud chcete veřejně sdílet průběžné výsledky z průzkumu, v editoru dotazníku klikněte na Nastavení děkovací stránky a u položky Průběžné výsledky vyberte dashboard, který se na děkovací stránce po vyplnění dotazníku zobrazí. Nastavení pravidelného zasílání dashboardů

Kliknutím na Automatický reporting vedle tlačíkta Sdílet si nastavíte automatické zasílání dashboardů na uvedené e-maily, vč. časových parametrů a frekvence opakování.