Vyřazení odpovědí ze zpracování


Tuto funkci používejte v případě, kdy chcete vyřadit ze zpracování: 

  • své vlastní odpovědi, které jste si v dotazníku uložili v rámci testování,

  • nekvalitní nebo vulgární odpovědi,

  • nerelevantní odpovědi (čištění dat).


Co se stane, když vyřadím odpověď?


Všechny vyřazené odpovědi nebudou zahrnuty do automatického generování online výsledků. Stejně tak nebudou započítány do všech exportních souborů (souhrnná data i jednotlivé odpovědi).


Jak vyřadit nechtěnou odpověď?


1. Otevřete si položku Výsledky v horním menu v dotazníku, se kterým chcete pracovat.2. V záložkách vyberte Jednotlivé odpovědi.3. Pro vyřazení vybrané odpovědi klikněte ve vybraném řádku na přepínač ANO.4. Vypnutá odpověď (celý řádek) zešedne a přepínač bude v poloze NE. To znamená, že tato odpověď nebude použita pro výpočet výsledků ani nebude zahrnuta v exportech jednotlivých odpovědí.


Jak smazat odpověď?


Tuto funkci není nutno používat v případě, že pouze nechcete vybrané dotazníky zahrnout do zpracování. Viz předchozí sekce o vyřazení odpovědí. 


Existují však případy kdy je nutno odpověď opravdu smazat. A to zejména kvůli ochraně dat respondentů. S platnou legislativou ohledně GDPR jste na požádání vašeho respondenta povinni vymazat všechna jeho data.


1. Smazání provedete ve stejné tabulce jako vyřazení odpovědí a to kliknutím na ikonu popelnice.2. Objeví se vám okno, v němž musíte zaškrtnout potvrzení. Poté klikněte na tlačítko Odstranit.3. Po smazání odpovědi vám zůstane prázdný řádek – odpovědi nejsou skryty jak v případě vyřazení, ale skutečně smazány.Upozornění: Smazané odpovědi již nikdy nebude možné vrátit zpět!

047