1. Ved å klikke på spørsmålet vil du få opp en meny med forskjellige muligheter. Velg Flytt.2. Velg Opp om du ønsker å flytte spørsmålet en posisjon opp. Velg Ned om du ønsker å flytte spørsmålet en posisjon ned.3. Om du er fornøyd med plasseringen av spørsmålet klikk på OK for å bekrefte dette.


Tips: Du kan også flytte spørsmål til en annen side.


005