1. Genom att klicka på frågan får du en redigeringsbubbla med olika möjligheter. Välj Flytta.2. Välj Upp om du vill flytta frågan en position uppåt. På samma sätt väljer du Ned om du vill flytta frågan en position nedåt.3. När du är nöjd med frågans placering bekräftar du dess position genom att klicka på Flytta.


Tips: Visste du att det är möjligt att flytta en fråga till en annan sida?

005