Bruk


Fungerer bra for å velge bilder med ulike visualiseringer av produkter, emballasje, reklamedesign, merker (logoer), etc. Ulike grafiske konsepter kan testes på denne måten. Dette er den samme typen lukkede spørsmål som "ett svar" og "flere svar". Forskjellen er bare at du visualiserer svaralternativene ved hjelp av bilder istedet for tekst.Evaluering


Man kan vurdere antall forekomster (frekvens i absoluttverdi) og prosentandel (frekvens i relativ verdi).


Diagram


De fleste diagrammer kan brukes for å vise resultater. Kakediagrammer og stolpediagrammer er de vanligste.Innstillingsalternativer:

  • Valg av ETT eller FLERE svar.
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.
  • Spørsmålet kan gjøres obligatorisk.
  • Beskrivelse av bilder.


Advarsel: Den anbefalte oppløsningen på bilder er 184x130 piksler.

014