Bruk


Dette er den mest brukte typen av spørsmål i undersøkelser. Respondenten velger KUN ETT forberedt svar. Lukkede spørsmål er derfor nyttige i områder der du trenger å beskrive et fast spekter av svar:

  • vurdering med tall fra 1 til 5 (numerisk skala),
  • såkalte Likert skala (veldig fornøyd, ganske fornøyd, ikke fornøyd eller misfornøyd, ganske misfornøyd, veldig misfornøyd),
  • kjønn (mann, kvinne), etc.Evaluering


Man kan vurdere antall forekomster (frekvens i absoluttverdi) og prosentandel (frekvens i relativ verdi).


Diagram


De fleste diagrammer kan brukes for å vise resultater. Typisk er  kakediagrammer og stolpediagrammer.Innstillingsalternativer:

  • Skrive svar ved siden av /under hverandre i rullemenyen.
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.
  • Legg til respondentens egen svaralternativ ("annet" svar).
  • Forpliktelse til å fylle spørsmålet ut.

011