Typer av spørsmål

Lukkede spørsmål - et svar
Bruk Dette er den mest brukte typen av spørsmål i undersøkelser. Respondenten velger KUN ETT forberedt svar. Lukkede spørsmål er derfor nyttige i område...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:44 PM
Lukkede spørsmål - flere svar
Bruk Spørsmålet er nyttig for en situasjon der vi vil tillate respondenten å velge flere svar på et spørsmål. Svarene vil kun fortelle oss hvilke svar h...
Mon, 12 Nov, 2018 at 12:35 PM
Åpent spørsmål - tekstsvar
Bruk Dersom du ikke ønsker å påvirke respondentens svar med et forhåndsvalg. F. eks. spørsmål  "Hvilket merke av smarttelefoner er den mest populær b...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:43 PM
Bildevalg - lukkede spørsmål med ett eller flere svar
Bruk Fungerer bra for å velge bilder med ulike visualiseringer av produkter, emballasje, reklame design, merker (logoer), etc. Ulike grafiske konsepter ...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:47 PM
Stjernevurdering
Bruk Brukes svært ofte til rask og enkel evaluering av kvaliteten eller kundetilfredsheten med tjenester (restauranter, hotell, frisør, sykehus, etc.). ...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:46 PM
Semantisk differensial
Bruk Semantisk differensial er en sosio-psykologisk og sosiologisk metode for å oppdage små forskjeller i holdninger til respondenter. Respondent velger...
Mon, 12 Nov, 2018 at 1:22 PM
NPS® lojalitetsmåling (Net Promoter Score®)
Bruk Net Promoter Score brukes til å måle lojaliteten til kunder eller ansatte. Kunder (ansatte) svarer på et veldig enkelt spørsmål: “Hvor sannsynlig e...
Thu, 19 Des, 2019 at 8:19 AM
Vurderingsskala
Bruk Brukes dersom du vil at respondenter skal dele verdien (f.eks. poeng, penger, prosent) mellom enkelte alternativer. På denne måten får du informasj...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:46 PM
Rangering
Bruk Bruk spørsmålet dersom du ønsker å sortere verdier ut etter ulike parametrer, f. eks. etter størrelse, popularitet, betydning, pris, osv. ...
Mon, 12 Nov, 2018 at 1:29 PM
Matrise - enkeltvalg
Bruk Matrisespørsmålet kan brukes om man ønsker å sette sammen flere spørsmål med ett svar. Vi bruker det hovedsakelig i situasjoner der flere spørsmål ...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:47 PM