Bruk


Spørsmålet er nyttig for en situasjon der vi vil tillate respondenten å velge flere svar på et spørsmål. Svarene vil kun fortelle oss hvilke svar har respondent valgt, men ikke lenger deres betydning.


Advarsel: Ikke bruk denne typen spørsmål dersom respondenten bør velge kun ett svar! F. eks. for kjønnsseleksjon Kvinne / Mann.Evaluering


Man kan evaluere frekvensen i både absolutte og relative verdier (prosentandelen eller antall forekomster). Vær forsiktig med grunnlaget for beregningen. Antall svar er ikke lik antall respondenter fordi alle kan velge flere svar. Således kan den resulterende prosenten av antall responser overstige 100%.


Diagram


Kun stolpediagrammer kan brukes til å vise resultater. Helt sikkert kan ikke kakediagram brukes fordi antall svar ikke er lik antall respondenter og summen er mer enn 100%.Innstillingsalternativer:

  • Skrive svar ved siden av /under hverandre i rullemenyen.
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.
  • Legg til en svaralternativ ("annet" svar).
  • Forpliktelse til å fylle spørsmålet ut.

012