Du kan legge til egendefinerte URL-parametere til undersøkelsen din om du vil innhente mer data om respondentene dine. Eksempler på dette er kundenumre, bestillingsreferanse, navn, osv. 

URL-parametere opprettes per undersøkelse (ikke per konto), og det er ingen øvre grense på hvor mange parametere du kan legge inn. 

 

  1. Åpne Innstillingene til undersøkelsen og velg Avanserte innstillinger fra menyen til venstre. 
  2. Skru på Egendefinerte URL-parametere ved å trykke på knappen. Nye datafelter opprettes automatisk mens du skriver. 

 


Etter at du har opprettet parameterne du ønsker å bruke, må du legge de til som et suffiks til undersøkelsens URL-adresse. Det er fullt mulig å gjøre dette manuelt, men vi anbefaler at du forhører deg med en kollega som har bekjentskap med denne type data, og som kan hjelpe deg med å automatisere prosessen.


I eksemplene under har vi laget tre parametere for en kundetilfredshetsundersøkelse; custid, orderref og source


I en reell setting ville disse parameterne koble svarene opp mot en kunde og deres ordrereferanse, og vi kan da ta kontakt med kunder som for eksempel er misfornøyde. 


https://www.survio.com/survey/d/Y3F/CSAT-AUG-2022?custid=785412&orderref=2000000874&source=order-confirmation
 
https://www.survio.com/survey/d/Y3F/CSAT-AUG-2022?custid=877471&orderref=2000000144&source=checkout-screen


Uavhengig om du deler en egenkomponert URL-adresse eller deler adressen Survio har opprettet for deg, må du legge til et spørsmålstegn på slutten av adressen, og separere parameterne med et og-tegn (&) for at de skal fungere.   

Når respondentene besvarer undersøkelsen med URL-parametere vil disse parameterne være synlige i svarrapportene med individuelle svar, samt de nedlastbare Excel- og Google Sheets-rapportene. 

Du kan bruke filtreringsfunksjonen som normalt selv om du har koblet på parametere.