Individuele reacties vertegenwoordigen de individuele ingediende enquêtes.
Eén reactie = één ingediend onderzoek


GRATIS gebruikers kunnen in de applicatie de resultaten zien die zijn weergegeven in grafieken en tabellen met een limiet van 100 antwoorden per maand.


Premium-klanten hebben verhoogde limieten en kunnen samenvattingen van resultaten en individuele antwoorden downloaden aan de hand van hun lopende premium plan.


1. Klik op het grafiek pictogram aan de rechterkant van het enquête-venster op het Dashboard.2. U ziet dan de Resultaten pagina. Klik op het tabblad Individuele antwoorden. U ziet dan een tabel waarin de individuele rijen de individuele antwoorden (ingevulde enquêtes) en de kolommen de vragen van uw enquête vertegenwoordigen. 3. U kunt de verwerking van het antwoord deactiveren door het geselecteerde antwoord aan te vinken en op Verbergen te klikken. Een dergelijk antwoord wordt dan NIET in de resultaten opgenomen (geschikt om bijvoorbeeld antwoorden die niet belangrijk zijn uit te sluiten, bijv. testantwoorden). Indien nodig kunt u ook antwoorden verwijderen. Er is geen manier om deze gegevens te herstellen na verwijdering.4. Nadat u op een specifieke regel hebt geklikt, worden de details van de antwoorden direct in de enquête weergegeven.

5. Wanneer u de cursor van uw muis op een rij plaatst, wordt deze gemarkeerd. Als u op een rij klikt, ziet u het antwoord in een gedetailleerdere weergave.043