Poszczególne odpowiedzi stanowią poszczególne wypełnione ankiety. Jedna odpowiedź oznacza jedną wypełnioną ankietę.


FREE użytkownicy widzą poszczególne odpowiedzi w aplikacji do 100 odpowiedzi miesięcznie. Klienci premium mają wyższe limity, dodatkowo mogą pobierać wyniki i poszczególne odpowiedzi według aktywowanego pakietu.


1. Na ekranie powitalnym kliknij przy wybranej ankiecie ikonę wykresu.
2. Znajdziesz się w aplikacji Wyniki, w której możesz obejrzeć całkowite wyniki. Kliknij na pozycję Poszczególne odpowiedzi w lewym menu. Zobaczysz tabelę, w której poszczególne linijki stanowią poszczególne odpowiedzi (wypełnione ankiety) a kolumny pytania twojej ankiety.3. Zaznaczając wybraną odpowiedź i klikając Ukryj możesz dezaktywować przetwarzanie odpowiedzi. Taka odpowiedź nie zostaje wtedy uwzględniona w wynikach (nadaje się na przykład do odrzucenia odpowiedzi, które zostały wypełnione jako testowe). W razie potrzeby, odpowiedzi możesz również skasować. Po skasowaniu, danych tych jednak nie można już w żaden sposób przywrócić.


4. Po kliknięciu w odpowiedni wiersz, szczegóły odpowiedzi wyświetlą się bezpośrednio w ankiecie.
043