Poszczególne odpowiedzi stanowią poszczególne wypełnione ankiety. Jedna odpowiedź oznacza jedną wypełnioną ankietę.


FREE użytkownicy widzą poszczególne odpowiedzi w aplikacji do 100 odpowiedzi miesięcznie. Klienci premium mają wyższe limity, dodatkowo mogą pobierać wyniki i poszczególne odpowiedzi według aktywowanego pakietu.


1. Na ekranie powitalnym kliknij przy wybranej ankiecie ikonę wykresu.2. Znajdziesz się w aplikacji Wyniki, w której możesz obejrzeć Wyniki zbiorcze. W menu kliknij na pozycję Poszczególne odpowiedzi.3. Zobaczysz tabelę, w której poszczególne linijki stanowią poszczególne odpowiedzi (wypełnione ankiety) a kolumny pytania twojej ankiety.


4. Klikając ikonę kosza możesz usunąć odpowiedź, za pomocą przełącznika 


TAK możesz dezaktywować odpowiedź z przetwarzania.5. Po wskazaniu linijki myszką dojdzie do jej zabarwienia.6. Jeśli na nią klikniesz, prosto w ankiecie pojawi ci się wybrana odpowiedź.Wskazówka: Klikając ikonę drukarki możesz wydrukować konkretną wypełnioną ankietę łącznie z odpowiedziami danego respondenta.

043