1. Na stronie zawierającej wykaz ankiet naciśnij przycisk Stworzyć ankietę.2. Potem wybierz jedną z trzech możliwości:


  1. Użycie szablonu – możesz skorzystać z ponad 100+ gotowych szablonów w 9 kategoriach.
  1. Własna ankieta – stworzysz ankietę z własnymi pytaniami.
  1. Kopiować ankietę – skopiujesz już istniejącą ankietę.Wskazówka: Zanim wyślesz ankietę swoim respondentom nie zapomnij jej przetestować i sprawdzić, czy ma wszystkie pytania i nie zawiera błędów. Potem możesz zacząć ze zbiorem danych.

001