1. Na stronie zawierającej wykaz ankiet naciśnij przycisk Stworzyć ankietę.
2. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:


  1. Na stronie zawierającej wykaz ankiet naciśnij przycisk Stworzyć ankietę.

  1. Własna ankieta – stworzysz ankietę z własnymi pytaniami.
Wejdziesz do edytora ankiety, gdzie możesz dowolnie modyfikować istniejący szablon lub zacząć umieszczać pytania w pustej ankiecie. Przejdź przez kolejne artykuły w naszej pomocy i dowiedz się więcej o możliwościach oraz funkcjach oferowanych przez Survio.


Foldery ankiet

Użytkownicy usługi w wersji Premium mogą zarządzać ankietami umieszczając je w folderach. Można również sortować je według takich kategorii jak np. rok lub miesiąc, którym zostały stworzone, ankiety już przeprowadzone albo przeciwnie, ankiety zaplanowane. W celu stworzenia foldera wystarczy kliknąć na symbol + w górnym lewym rogu ekranu oraz wprowadzić jego nazwę. Wszystkie ankiety są domyślnie umieszczone w folderze Moje ankiety. W przypadku wygaśnięcia usług Premium, dotychczas stworzone foldery będą wciąż dostępne, ale nie będzie można dodać nowych
Wskazówka: Zanim wyślesz ankietę swoim respondentom nie zapomnij jej przetestować i sprawdzić, czy ma wszystkie pytania i nie zawiera błędów. Potem możesz zacząć ze zbiorem danych.
001