1. På oversiktssiden klikker du på Lag en spørreundersøkelse.2. Velg deretter en av tre muligheter:

  1. Bruk mal - du kan velge mellom 100 + ferdiglagde maler.
  2. Din egen spørreundersøkelse - lag en ny undersøkelse fra bunnen av.
  3. Lag en kopi - kopier en allerede eksisterende spørreundersøkelse.


Mapper for spørreundersøkelsene dine


Premiumkunder kan lage mapper og flytte spørreundersøkelsene over i disse. Man kan lage mapper for hver måned, planlagte undersøkelser frem i tid, ferdige undersøkelser, osv.

Alt du trenger å gjøre for å opprette en mappe er  å trykke på plusstegnet på venstre side av skjermen og gi den et navn. Når du oppretter en ny undersøkelse plasseres den automatisk i mappen Mine undersøkelser. Dersom premiumabonnementet ditt utløper vil du fortsatt ha tilgang til allerede opprettede mapper, men du kan ikke opprette nye. 


Tips: Før du sender undersøkelsen ut til dine respondenter husk å teste den, rette opp feil og kontrollere at den inneholder alle spørsmål. Deretter kan du begynne å samle data.

001