1. På oversiktssiden klikker du på Lag en spørreundersøkelse.2. Velg deretter en av tre muligheter:

  1. Bruk mal - du kan velge mellom 100 + ferdiglagde maler.
  2. Din egen spørreundersøkelse - lag en ny undersøkelse fra bunnen av.
  3. Lag en kopi - kopier en allerede eksisterende spørreundersøkelse.Tips: Før du sender undersøkelsen ut til dine respondenter husk å teste den, rette opp feil og kontrollere at den inneholder alle spørsmål. Deretter kan du begynne å samle data.

001