1. På sidan med översikt över enkäter klicka på Skapa en enkät.Välj sedan en av de följande möjligheterna:

  1. Använd en enkätmall - du kan välja bland mer än 100+ färdiga enkätmallar från 9 kategorier.
  2. Egen enkät - bygg din egen enkät fråga efter fråga.


Enkätmappar


Våra premiumanvändare kan placera sina enkäter i mappar och sortera dem baserat på kategorier som vilken månad/år de skapades, enkäter planerade för framtiden, redan utförda enkäter o.s.v. Allt du behöver att göra är att klicka på tecknet + i skärmbildens vänstra sida och namnge din mapp. Alla enkäter placeras som standard i mappen Mina enkäter. Om din prenumeration går ut kommer dina mappar fortfarande att vara tillgängliga, men du kommer inte att kunna skapa en ny.Tips: Innan du delar enkäten med dina respondenter glöm inte testa den ordentligt och kontrollera om den innehåller alla frågor och inga fel. Sedan kan du börja samla in svar.

001