Wykorzystanie


Jest często używana z powodu szybkiej i łatwej oceny jakości lub zadowolenia klienta z świadczonymi usługami (restauracje, hotele, salony fryzjerskie, szpitale, itp.).Ocena


Do przeprowadzenia oceny pytania wykorzystywana jest przeciętna ocena (np. 23 x pięć gwiazdek, 8 x dziesięć gwiazdek).


Wyświetlanie wyników


Otrzymane odpowiedzi są w Survio automatycznie przetwarzane. Później wyniki można w różny sposób wyświetlać – w wykresach słupkowych, wykresach radarowych, wykresach pierścieniowych, ale też w klasycznych tabelach.Możliwości ustawienia:

  • Liczba gwiazdek: minimalnie 3 i maksymalnie 10.
  • Dołączenie do pytania obrazka lub filmiku.
  • Obowiązek wypełnienia pytania.

015