Rodzaje pytań

Pytanie zamknięte - jedna odpowiedź
Wykorzystanie Chodzi o najczęściej używany rodzaj pytań ankietowych, respondent wybiera wśród nich TYLKO JEDNĄ wcześniej przygotowaną odpowiedź. Pytania...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:02 RANO
Pytanie zamknięte - większa ilość odpowiedzi
Wykorzystanie Pytanie można użyć wtedy, gdy chcesz umożliwić respondentowi wybór z większej ilości odpowiedzi na jedno pytanie. Z odpowiedzi stwierdzisz...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:03 RANO
Pytanie otwarte - odpowiedź tekstowa
Wykorzystanie Kiedy nie chcesz już gotowym wyborem pytań wpłynąć na odpowiedzi respondenta. Na przykład pytanie “Jakie marki samochodów wyobrazisz sobie, ...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:05 RANO
Wybór obrazka - pytanie zamknięte z jedną lub więcej odpowiedziami
Wykorzystanie Do wyboru obrazków, na których mogą występować różne wizualizacje produktów, opakowań, designu reklamy, marek (logo), konkretnego towaru, ...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:07 RANO
Ocena - skala gwiazdkowa
Wykorzystanie Jest często używana z powodu szybkiej i łatwej oceny jakości lub zadowolenia klienta z świadczonymi usługami (restauracje, hotele, salony ...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:09 RANO
Dyferencjał semantyczny
Wykorzystanie Dyferencjał semantyczny to często używana, socjalno-psychologiczna i socjologiczna metoda dla stwierdzenia subtelnych różnic w poglądach r...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:13 RANO
Pomiar lojalności NPS® (Net Promoter Score®)
Wykorzystanie Net Promoter Score jest wykorzystywany do pomiaru lojalności klientów, ewentualnie pracowników. Klienci (pracownicy) odpowiadają na bardzo...
śr, 6 Paź, 2021 at 2:53 PO POŁUDNIU
Podział punktów
Wykorzystanie Użyj jeśli chcesz, aby respondent podzielił wartość (np. punkty, pieniądzie, procent) pomiędzy pojedyncze możliwości. Tak uzyskasz informa...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:17 RANO
Pytanie na kolejność
Wykorzystanie Pytanie wykorzystasz, jeśli potrzebujesz uporządkować jakieś wartości według różnych parametrów, np. według wielkości, popularności, znacz...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:19 RANO
Macierz – jedna odpowiedź
Wykorzystanie Pytanie macierzowe to połączenie większej ilości pytań i jednej odpowiedzi łącznie. Używamy je przede wszystkim w sytuac...
wt, 20 Lip, 2021 at 11:21 RANO