1. Aby ustawić powiązanie konta Survio i usług osób trzecich, kliknij gdziekolwiek w aplikacji ikonę hamburgera a następnie link Moje konto.2. Kliknij kartę Integracja.3. Pojawi się przegląd dostępnych usług, z którymi możesz połączyć Survio.


  • Slack dostępny jest dla wszystkich użytkowników.
  • Usługa Google Sheets dostępna jest w podstawowym pakiecie PERSONAL.  
  • Pozostałe usługi Google Drive, Dropbox, OneDrive należą do ELITE pakietu premium.


4. Przełącznik TAK oznacza, że usługa jest powiązana i aktywna. We właściwym polu możesz zobaczyć także datę aktywacji.5. Przełącznik NIE oznacza, że usługa nie jest powiązana.


 Aby ustawić powiązanie np. z Google Drive, musisz mieć aktywne usługi premium Elite.


1. Klikając na przełącznik, pojawi się okno dialogowe zawierające formularz zgłoszeniowy do Google Drive.2. Zaloguj się swoimi danymi do Google Drive i autoryzuj usłudze Survio ładowanie twoich danych do usługi Google Drive. 3. W polu Google Drive przełącznik znajduje się teraz w pozycji TAK razem z stanem i datą powiązania.Synchronizowanie: Nigdy - oznacza, że nadal nie doszło do automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych ankiety na Google Drive. Tworzenie kopii zapasowej przebiega 1x dziennie. Zaraz po załadowaniu danych, zobaczysz tam datę z ostatnią kopią zapasową.


Wskazówka: Integracja z OneDrive, Google Sheets i Dropbox przebiega w zasadzie jednakowo jak pokazano w przykładzie w tym artykule. Tzn. włączysz przełącznik do pozycji TAK, pojawi się okno danej usługi do zalogowania, autoryzujesz dostęp Survio i gotowe.

049