1. På titelsidan med översikten över enkäter välj den enkät vars uppgifter du vill spara och öppna den. I den övre menyn klickar du på Inställningar och går vidare till fliken Integrationer.2. Välj plattform för sparandet - Google Drive, Dropbox eller MS OneDrive ochtryck på knappen Ansluta.


3. Tryck på Fortsätt och vänta på meddelandet som bekräftar att synkroniseringen genomförts.

Sedan, när du anslutit ditt konto till Survio, behöver du bara skapa och namnge mappen i ditt moln, där uppgifterna kommer att sparas och tiden för det automatiska sparandet kommer att ställas in.

4. Hos plattofrmarna för sparandet i fliken Integrationer hittar du alltid information om det senaste sparandet (datum och tid), nmanet på mappen för sparandet och anslutningsstatus. Uppgifterna sparas i dessa format: .csv / .docx / .pdf / .pptx / .xls. Avbryta sparandet kan du göra när som helst genom att klicka på Stäng av.


Adet automatiska sparandet av uppgifter på Dropbox, Google Drive a MS OneDrive är en premuiumtjänst som du gör tillgänglig genom att aktivera kontot ELITE.

Tips: Med hjälp av integreringen med Google Sheets är det möjligt att exportgera de svar som inhömtats från Survio i formatet .xls till ditt Googlekonto och nsamtidigt ha ett ionställt aautomatiskt sparande av uppgiftern på Dropbox, Google Drive och OneDrive för omdelebar åtkomst varifrån som helst. Uppgifterna sparas varje dag.

Om du har några ytterligare fråpgor kontakta gärna vår kundtjänst.
049