Jeśli chcesz przeprowadzić wielojęzyczną ankietę lub badanie opinii z możliwością automatycznego podliczenia wyników, zalecamy wypróbować naszą nową funkcję, a mianowicie ustawienie własnego języka. Przed wprowadzeniem tej funkcji wielojęzyczne ankiety wymagały opracowania odrębnego formularza ankiety dla każdego języka a następnie wzajemne powiązania tych ankiet za pomocą funkcji logika ankiety.

Jeśli pakiet, z którego aktualnie korzystasz, nie oferuje tej funkcji, możesz z łatwością przejść na wyższy pakiet zarówno w profilu użytkownika, jak i poprzez nasz cennik.

Wybór własnego języka przydaje się nie tylko w związku z wielojęzyczną ankietą. Można z tego również skorzystać prezentując wyniki badania w językach, których Survio nie obsługuje, jak np. arabski, grecki lub też japoński, tym bardziej że problemu nie stanowią czcionki inne niż łacińskie. Innym przykładem zastosowania tej funkcji jest włączenie do języka komunikatów zwrotów i słów z miejscowego dialektu, nietypowych sformułowań lub też przygotowanie całej ankiety w sztucznym języku, czy to w esperanto, czy też w fikcyjnym języku z dzieła literackiego lub filmowego.

Jak zastosuję nową funkcję?

Zaloguj się do profilu użytkownika i wybierz ankietę, w której chcesz dokonać zmiany języka. Udaj się do zakładki Podstawowe ustawienia a następnie do sekcji Język ankiety, gdzie można zmienić lub dodać język.

Kliknij na Dodaj / zmień język i wprowadź nazwę swojego języka. Komunikaty w pierwotnym języku ankiety widnieją w lewej kolumnie, natomiast w prawej kolumnie można wpisać nowe teksty komunikatów.

Tutaj możesz wprowadzić nowy tekst zgodnie ze swoimi potrzebami.

Kiedy już skończysz przeprowadzać zmiany, nie zapomnij ich zapisać. Po zapisaniu zmiany są natychmiast widoczne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.