Om du behöver genomföra en undersökning med automatiska utvärdering av uppgifter på flera språk, rekommenderar vi att du provar funktionen inställningar av anpassat språk. Tidigare var det för detta ändamål nödvändigt att i Survio skapa den aktuella enkäten för varje önskat språk separat och sedan sammanställa dessa enkäter med hjälp av enkätens logik. Resultaten var sedan nödvändigt att utvärdera för hand.


Om din aktuella plan inte stödjer denna funktion kan du enkelt uppgradera den i ditt konto eller genom vår Prislista.  


Funktionen inställning av anpassat språk är idealisk inte bara för enkäter på flera språk. Du kan även fullvärdigt utnyttja den vid presentationer av undersökningar och deras resultat på ett språk som Survio ursprungligen inte innehåller, t.ex. arabiska, grekiska eller japanska. Stödda är även tecken utanför de standardiserade latinska tecknen. Justering av språket kan i dina enkäter göra genom användning av lokala dialekter, annan specifik terminologi eller skapa hela undersökningen på ett konstgjort språk som till exempel esperanto.


Hur gör jag det?


Logga in till ditt konto och välj den undersökning för vilken du vill använda funktionen inställning av anpassat språk. 
Du hittar den i Grundinställningar → Enkätens språk. Här kan du välja det fördefinierade språket eller justera ditt eget. Klicka på Lägg till / redigera språk och ange namnet på ditt språk. Det ursprungliga språket finns i den vänstra kolumnen och din text finns i den högra kolumnen. Här kan du redan lägga i en ny text i varje kolumn efter eget behov.Glöm inte att spara allt. De utförda ändringarna visas omedelbart.


Om du har några ytterligare frågor vänd dig gärna till vår kundtjänst.