1. Om du vill skapa en e-postkampanj för att fylla i en enkät klicka på Få svar i menyn längst uppe på sidan och sedan på E-post inbjudningar.2. Ifall det handlar om din första inbjudan kommer ett fönster att öppnas där du bara klickar på Börja nu.3. Ifall du redan har skickat några inbjudningar tidigare kommer en lista över dem att öppnas. Klicka på + Ny inbjudan uppe på sidan till höger.
4. Fyll i e-postadresser av alla människor som du vill bjuda till att delta i din enkät.  


Tips: När du använder denna funktion för första gången är det bra att fylla i bara några få e-postadresser först (t.ex. din egen, kollegas, bekants) för att se hur det fungerar och testa om allt fungerar korrekt. Om du laddar upp t.ex. 1000 e-postadresser, startar en e-postkampanj och upptäcker att du har gjort ett fel kommer det att vara omöjligt att ångra detta steg!


5. Om du har hundratals eller tusentals kontakter använd massuppladdning av CSV-fil med alla dina e-postadresser.Om du vill veta hur en CSV-fil ska se ut klicka på Ladda ned Demofil.
6. När du har laddat upp dina kontakter klicka på Fortsätt.


7. I det andra steget skapar du en unik text av e-postinbjudan. Du kan använda förinställda texter. Kontrollera bara avsändarens namn och lägg till din egen signatur (namn, företagsnamn, osv.).Tips: Visste du att du kan planera att skicka inbjudningar en annan dag? Klicka på När ska skickas och ange en exakt tid och dag då den ska skickas ut.


8. Innan du fortsätter testa din e-postinbjudan! Klicka på länken Skicka Provinbjudan. Inbjudan kommer till din registrerade e-postadress inom några minuter. Om allt är som du vill klicka på Fortsätt.


9. Glöm inte att ställa in automatiska påminnelser i det tredje steget. Detta är ett e-postmeddelande som Survio automatiskt skickar till e-postadressen till de respondenter som har glömt att fylla i enkäten. Så här ökar du procentandelen av färdiga enkäter.


Klicka på Skapa en påminnelse.10. Här kan du använda förinställda texter igen. Du kan också välja att skicka påminnelsen efter 3, 5, 7 eller 14 dagar. 11. I det sista steget kommer du att se en sammanfattning av de inställningar som du har gjort för e-post kampanjen. Klicka på Skicka.OBS! Om du har ställt in att dina inbjudningar ska skickas omedelbart kommer din kampanj att starta på en gång och du kan inte stoppa den.

039