Samla in svar

Insamling av svar
Nu när du har skapat en enkät i vår editor är det dags att börja samla in svar. För det måste du alltså skicka ut enkäten till dina respondenter (kunder, vä...
Mån, 26 juli, 2021 at 1:01 E.M.
Testing av en enkät
Testa alltid din enkät innan du skickar den till respondenter. Se till att du skickar den korrekta länken. Vissa användare skickar länken till enkätens förh...
Tis, 9 aug., 2022 at 1:05 E.M.
Hur enkätens URL kan individ anpassas
Känner du att frågeformulärets URL är för komplex och vill förenkla den så att dina respondenter ser tydligt att det är ett frågeformulär från dig, inte en ...
Tors, 7 Okt, 2021 at 10:41 F.M.
Aktivera / Avaktivera insamling av svar
Din enkät är alltid aktiverad för insamling av svar från och med det ögonblick det skapades. Om du inte längre vill samla svar kan du avaktivera enkäten. På...
Tors, 7 Okt, 2021 at 10:31 F.M.
Hur ställer man in avslutande av svarsinsamling
Du kan automatiskt ställa in ett datum för början och slut för insamling av svar. Du behöver då inte övervaka när du manuellt måste avaktivera den och behöv...
Tors, 7 Okt, 2021 at 10:34 F.M.
Notifiering vid inkommande svar
Det finns inget behov av att logga in på Survio bara för att kontrollera om du har fått några nya svar eller inte. Aktivera anmälningar via e-post och dina ...
Tors, 7 Okt, 2021 at 10:37 F.M.