Testa alltid din enkät innan du skickar den till respondenter. Se till att du skickar den korrekta länken. Vissa användare skickar länken till enkätens förhandsvisning till sina respondenter vilket är fel eftersom förhandsvisningen INTE samlar in svar.


Exempel på en förhandsvisningslänk (skicka ej till dina respondenter): 

https://www.survio.com/survey/d/H1M7Q9R4Y1R1U6P1J?preview=1


Exempel på en korrekt länk som samlar in data:

https://www.survio.com/survey/d/H1M7Q9R4Y1R1U6P1J


När du testar din enkät försök alltid att fokusera på:

  • eventuella grammatiska fel,
  • att din enkät innehåller alla frågor du behöver,
  • att din enkät är aktiverad för insamling av svar (de flesta fel görs i inställningar av insamling av svar),
  • att enkätens logik fungerar som du vill.


Såhär kör man en förhandsvisning


1. Klicka på Förhandsvisning längst uppe i enkät editorn.2. Ett fönster kommer att öppnas där du klickar på FORTSÄTT. Svaren i förhandsvisningsläget sparas inte så du kan gå igenom enkäten så många gånger som du vill.3. Om du vill att även dina testsvar sparas klicka på "Klicka här". Nu kommer du till en icke-testad enkät.4. Om du är säker på att enkäten är korrekt öppna applikationen Få svar och skicka den.Tips: Om du sparar dina egna svar när du testar enkäten och vill sedan filtrera bort eller ta bort dem så att de inte påverkar dina resultat öppna sidan Individuella svar och avaktivera alla oönskade svar.

034