Din enkät är alltid aktiverad för insamling av svar från och med det ögonblick det skapades. Om du inte längre vill samla svar kan du avaktivera enkäten. På titelsidan (Mina enkäter) klickar du på symbolen „“ vid den valda enkäten och väljer Avaktivera enkäten.


1. På instrumentbrädan (Mina enkäter) i listan över dina projekt ser du att alla aktiva enkäter är i -läget.De avaktiverade enkäterna som inte längre samlar in svar blir gråfärgade, men förblir fortfarande  i översikten över dina enkäter på titelsidan. De enkäterna är fortfarannde tillgängliga och du kan aktivera dem på nytt genom att klicka på Börja samla in svar som finns placerad under symbolen „“   på enkätens paneler. 


2. Eller gå direkt till enkäten och i delen Inställningar kommer du att se en omkopplare med informationen om enkäten är aktiv och samlar in svar eller om den är avaktiverad och inte samlar in svar.Om du delar en enkät som inte samlar in svar (den är AVAKTIVERAD) med dina respondenter kommer de inte att kunna fylla i den. Alla besökare kommer att se detta felmeddelande:Tips: Det kan hända att din enkät är i PÅ-läget en dag (dvs. den är aktiv), men dagen efter kommer den att sluta samla in svar (dvs. enkäten är i AV-läget). Hur kommer det sig när du inte har ändrat något? Detta händer om du har aktiverat automatisk avstängning av insamling av svar.

036