Din enkät är alltid aktiverad för insamling av svar från och med det ögonblick det skapades. Om du inte längre vill samla svar kan du avaktivera enkäten.


1. På instrumentbrädan (Mina enkäter) i listan över dina projekt ser du att alla aktiva enkäter är i -läget.Alla avaktiverade enkäter som inte längre samlar in svar är placerade i sektionen Inaktiva enkäter. 


2. Det finns en annan metod för hur man kan sluta samla in svar. Öppna själva enkäten och klicka på Inställningar i toppmenyn. Använd den första omkopplaren för aktivering / avaktivering av insamling av svar.Om du delar en enkät som inte samlar in svar (den är AVAKTIVERAD) med dina respondenter kommer de inte att kunna fylla i den. Alla besökare kommer att se detta felmeddelande:Tips: Det kan hända att din enkät är i PÅ-läget en dag (dvs. den är aktiv), men dagen efter kommer den att sluta samla in svar (dvs. enkäten är i AV-läget). Hur kommer det sig när du inte har ändrat något? Detta händer om du har aktiverat automatisk avstängning av insamling av svar.

036