Känner du att frågeformulärets URL är för komplex och vill förenkla den så att dina respondenter ser tydligt att det är ett frågeformulär från dig, inte en vilseledande sida?

I det här fallet kan du redigera frågeformulärets URL.

  1. Logga in på ditt konto och välj ett frågeformulär, vars vars URL-adress du vill korrigera.


  2. Gå till sektionen Samla svar. Klicka där på Anpassa URL.


  3. Och glöm inte att bekräfta ändringen med knappen Spara.

Då kan du dela ditt frågeformulär bland respondenterna med en ny trevligare adress.

Exempel:

Ursprunglig URL för frågeformulär: https://www.survio.com/survey/d/V0U5U4B8S9F3B2K6N

Frågeformulärets URL efter ändringen: https://www.survio.com/survey/d/customer-satisfaction