Váš dotazník je ve výchozím nastavení spuštěn pro sběr odpovědí od okamžiku svého vytvoření. Pokud již nechcete sbírat odpovědi, můžete si dotazník deaktivovat.


1. Na úvodní stránce (Moje dotazníky) klikněte na symbol „…“ u vybraného dotazníku a zvolte Ukončit sběr dat.Vypnuté dotazníky, které již nesbírají odpovědi, zešednou, ale dál zůstávají v přehledu vašich dotazníků na hlavní stránce. Tyto dotazníky jsou nadále přístupné a znovu aktivovat je můžete pomocí funkce Spustit sběr dat, kterou najdete pod symbolem „…“ na dlaždici dotazníku.


2. Nebo jděte přímo do dotazníku a v části Nastavení uvidíte přepínač s popisem, zda je dotazník aktivní a sbírá odpovědi nebo je neaktivní a nesbírá odpovědi.Pokud pošlete respondentům odkaz na neaktivní (vypnutý) dotazník, nebudou jej moci vyplnit. Každý respondent uvidí tuto chybovou hlášku:Tip: Může se stát, že jeden den uvidíte přepínač u dotazníku ve stavu ZAP, tedy že je aktivní. Druhý den vám však přestane sbírat data a přepínač bude ve stavu VYP, tedy neaktivní. Jak je to možné, když jste nic neměnili? To se stává v případě, že si nastavíte automatické ukončení sběru.

036