Kysymystyypit

Suljettu kysymys – yksi vastaus
Usage   The closed-ended is the most commonly used question type in all surveys that lets respondents select one answer from a defined list of choices:  ...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:14 PM
Suljettu kysymys – useita vastauksia
Käyttö  Kysymys sopii tilanteeseen, jossa haluat antaa vastaajalle mahdollisuuden valita yhteen kysymykseen useampia vastausvaihtoehtoja. Vastauksista näet...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:16 PM
Avoin kysymys – tekstivastaus
Käyttö   Kun et halua ohjailla vastaajaa ennakkoon määritellyillä vastausvaihtoehdoilla. Esimerkkinä kysymys ”Mitä automerkkejä mieleesi tulee, kun sano...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:22 PM
Kuvan valinta
Käyttö Voit ladata kuvan esimerkiksi tuotteesta tai tuotepakkauksesta, tuotteen visualisoinnin, mainoksen, tuotemerkin (logon) jne. Voit myös testata er...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:29 PM
Arviointi – tähtiasteikko
Käyttö Tähtiasteikkoa käytetään usein erittäin nopeaan ja yksinkertaiseen laadun tai asiakastyytyväisyyden arviointiin (ravintolat, hotellit, kampaamot,...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:25 PM
Liukuva asteikko
Käyttö Liukuva asteikko on yleisesti käytetty sosiaalipsykologinen ja sosiologinen menetelmä hienovaraisten erojen selvittämiseksi vastaajien asenteissa...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:27 PM
NPS® (Net Promoter Score®)
Käyttö Net Promoter Score -mittaria käytetään asiakkaiden tai mahdollisesti myös työntekijöiden uskollisuuden mittaamiseen. Asiakkaat (tai työntekijät) ...
Ke, 6 Loka, 2021 at 2:47 PM
Pisteyttäminen
Käyttö Käytetään, kun vastaajan tulee liittää yksittäisiin vaihtoehtoihin jokin arvo (esim. pistemäärä, rahasumma, prosenttiluku). Näin saat tietää, kui...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:33 PM
Tärkeysjärjestys
Käyttö Käytetään silloin, kun halutaan järjestää annetut arvot tiettyjen parametrien mukaan, esim. koon, suosittuuden, tärkeyden, hinnan, vaikuttavuuden...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:50 PM
Matriisi – yksi vastaus
Käyttö Matriisin avulla on mahdollista esittää useampi kysymys yhdessä. Tästä on hyötyä silloin, kun samankaltaisia kysymyksiä on useampi peräkkäin (esi...
Ke, 22 Syys, 2021 at 2:51 PM