Gebruik

De matrix van de enkele keuze is een combinatie van meerdere enkele keuze vragen in elke rij. Het wordt voornamelijk gebruikt in situaties waarin meerdere vragen van dezelfde aard worden herhaald. De respondent selecteert slechts één antwoord in elke rij.


De matrixvraag is vooral relevant voor schaalvragen. Het typische voorbeeld is een Likert-scale. Vragen in de matrix kunnen uw vragenlijst enorm optimaliseren en verkorten.Resultaten analyseren

Deze vraag kan in elke analyse worden opgenomen. Traditioneel gezien kunnen de frequenties in zowel de relatieve- als absolute waarden (percentages of aantal keren) voor afzonderlijke rijen geëvalueerd worden.


Grafiek

De algemene resultaten worden weergegeven in een klassieke staafdiagram, zodat u kunt overschakelen naar de zogenaamde gestapelde staafdiagram voor de weergave van de ratio.Opties & Instellingen

  • Voeg een afbeelding of video toe aan de vraag.
  • Soort Matrix:
    • enkele keuze,
    • meerkeuze,
    • tekst antwoorden (commentaar vakken).

020