Wykorzystanie


Pytanie macierzowe to połączenie większej ilości pytań i jednej odpowiedzi łącznie. Używamy je przede wszystkim w sytuacjach, kiedy powtarza się kilka pytań o tym samym charakterze, tym sposobem połączymy je razem. Respondent wybiera tylko JEDNĄ odpowiedź na każdej linijce.


Do pytania macierzowego przydają się zwłaszcza pytania ze skalami i podziałkami. Typowym przykładem jest Skala Likerta.Ocena


To pytanie można zaszeregować do dowolnej analizy. Tradycyjnie można oceniać częstości w wartości względnej i bezwzględnej (procenty lub częstość występowania) dla pojedynczych linijek.


Wykres


Ogólne wyniki wyświetlane są na klasycznym wykresie słupkowym. Do wyświetlania proporcjonalnego można przełączyć na tzw. składany wykres słupkowy.Możliwości ustawienia:

  • Obowiązek wypełnienia pytania.
  • Dołączenie do pytania obrazka lub filmiku.
  • Rodzaj macierzy: 
    • jedna odpowiedź na linijce, 
    • większa ilość odpowiedzi, 
    • pola tekstowe.

020