Využití


Maticová otázka je spojením více otázek s jednou odpovědí dohromady. Používáme ji především v situacích, kdy se opakuje několik otázek stejného charakteru, které takto spojíme do jedné. Respondent vybírá pouze JEDNU odpověď na každém řádku.


Do maticové otázky se hodí zejména otázky se škálami a stupnicemi. Typickým příkladem je Likertova škála. Otázky v matici výrazně zpřehledňují a zkracují dotazník. Vyhodnocení


Tuto otázku lze zařadit do libovolné analýzy. Tradičně lze vyhodnocovat četnosti v relativní i absolutní hodnotě (procenta či počet výskytů) pro jednotlivé řádky. 


Graf


Celkové výsledky jsou zobrazeny v klasickém sloupcovém grafu, pro poměrové zobrazení je možné přepnout do tzv. skládaného sloupcového grafu. Možnosti nastavení:

  • Povinnost vyplnění otázky.

  • Přidání obrázku nebo videa k otázce.

  • Typ matice: 

    • jedna odpověď na řádku, 

    • více odpovědí, 

    • textová políčka.

020