Käyttö


Matriisin avulla on mahdollista esittää useampi kysymys yhdessä. Tästä on hyötyä silloin, kun samankaltaisia kysymyksiä on useampi peräkkäin (esimerkiksi samat vastausvaihtoehdot). Vastaaja valitsee vain YHDEN vastauksen kultakin riviltä.


Matriisiin sopivat erityisen hyvin kysymykset, joissa on arviointiasteikko. Tyypillinen esimerkki on Likertin asteikko. Matriisin luominen selkeyttää ja lyhentää kyselyä merkittävästi.
Tulosten analysointi


Tämän kysymyksen voi liittää mihin tahansa analyysiin. Perinteisesti kunkin rivin kohdalla vastauksen esiintymistiheyttä on mahdollista arvioida sekä suhteellisesti että absoluuttisesti (prosentuaalinen osuus tai yksittäisten esiintymien määrä).


Kaaviot


Kokonaistulokset esitetään klassisessa pylväskaaviossa – ja suhteellisten osuuksien havainnollistamiseksi voi käyttää pinottua pylväskaaviota.
Valinnat ja asetukset:

  • Kysymyksen pakollisuus.

  • Kuvan tai videon lisääminen kysymykseen.

  • Matriisin tyyppi: 

    • yksi vastaus rivillä,

    • useita vastauksia,

    • tekstikenttä.