Gebruik

Dit is een specifieke vraagsoort dat verstandig moet worden gebruikt en ALLEEN in gerechtvaardigde gevallen waarin u wilt dat de respondent uit elke rij meer antwoorden kiest. Bijvoorbeeld als de respondent een rol of intentie toewijst aan een groep mensen, bijvoorbeeld in de familie.


Waarschuwing: deze vraag mag NIET worden gebruikt voor vragen op schaal (zoals bijv de Likert-schaal).Resultaten analyseren

Omdat het in feite een combinatie is van verschillende vragen met meerdere antwoorden, kunnen sommige evaluatiemethoden NIET worden gebruikt.


U kunt de frequenties evalueren in relatieve en absolute waarden (percentages of aantal voorvallen). Wees voorzichtig met de basis van de berekening. Het aantal antwoorden is niet gelijk aan het aantal respondenten, omdat iedereen uit meer antwoorden kan kiezen.


Grafiek

Alleen kolomdiagrammen kunnen worden gebruikt om de resultaten weer te geven. Het is onlogisch om een cirkeldiagram te gebruiken vanwege de aard van deze vraag (hetzelfde probleem als bij een meerkeuzevraag).Opties & Instellingen

  • Voeg een afbeelding of video toe aan de vraag.

Soort Matrix:

  • enkele keuze,
  • meerkeuze,
  • tekst antwoorden (commentaar vakken).

021