1.  Klik op het grafiek pictogram aan de rechterkant in het enquête-venster op het Taakbalk.2. U ziet vervolgens de Resultaten pagina. Klik op het tabblad Enquête statistieken.3. Totaal aantal hits:

  • Voltooid  Het totale aantal ingediende (beantwoorde) en opgeslagen enquêtes.
  • Onvoltooid - Dit zijn niet opgeslagen enquêtes die nog niet zijn voltooid (de respondent onderbrak het invullen of heeft de vragenlijst mogelijk niet bewaard). Deze gegevens zijn NIET beschikbaar.
  • Verworpen - Het aantal uitgesloten antwoorden die u heeft uitgesloten van verwerking.


4. Mogelijk vindt u zelfs de volgende grafieken nuttig: bezoekers geschiedenis, bezoekers bronnen (directe enquêtekoppeling, Facebook, Twitter, e-mailuitnodiging, enz.) En de gemiddelde tijd van voltooiing.

045