1. Na ekranie powitalnym przy wybranej ankiecie kliknij ikonę wykresu.2. Znajdziesz się w aplikacji Wyniki, w której możesz obejrzeć Wyniki zbiorcze. W menu kliknij na pozycję Statystyki ankiety.3. W pierwszym wykresie Łącznie wizyt widzisz:

  • Wypełnione – łączna ilość wypełnionych i zapisanych ankiet.
  • Niewypełnione – chodzi o niezapisane ankiety (respondent przerwał wypełnianie i nie wysłał - nie zapisał - ankietę). Te dane NIE SĄ więc do dyspozycji.
  • Odrzucone – ilość dezaktywowanych odpowiedzi, wyłączonych z przetwarzania.


4. Następują wykresy Historia wizyt, Źródła wizyt (bezpośredni link, Facebook, Twitter, Zaproszenie e-mail, itp.), Czas wypełniania ankiety (jak długo respondenci wypełniali ankietę).

045