1. Klickadiagram-ikonen vid den valda enkäten på Instrumentbrädan.2. Du kommer till appen Resultat där du kan se Sammanlagda resultat. Klicka på Enkät statistik.3. I det första diagrammet - Totalt antal besök kan du se:

  • Responser – totalt antal ifyllda och inlämnade enkäter.
  • Oavslutade – dessa sparas inte (respondenten har avbrutit ifyllningen och inte lämnat in enkäten). Data är INTE tillgänglig.
  • Kasserade – antal avaktiverade svar som du har utelämnat från bearbetningen.


4. Följande användbara diagram är tillgängliga - Besökshistoria, Besökskällor (Direkt länk, Facebook, Twitter, e-post inbjudningar, osv.), Genomsnittlig avlutningstid (hur lång tid det tog för respondenter att fylla i enkäten).

045