Het aantal enquêtes of vragen is onbeperkt. Alle gebruikers met een GRATIS abonnement hebben een limiet van 100 verzamelde antwoorden per maand.

  • Eén reactie (antwoord) = Eén opgeslagen en ingediende enquête
  • Eén maand = één kalendermaand

Hoe werken de limieten?


Het limiet van de verzamelde antwoorden wordt berekend over het gehele account (niet per enquête). Voorbeelden:

  • Met slechts één enquête kunt u honderd antwoorden verzamelen.
  • Met twee enquêtes kunt u vijftig antwoorden per enquête verzamelen in een ideale situatie. Honderd reacties voor het gehele account.
  • Met vijf enquêtes kunt u twintig antwoorden per enquête verzamelen in een ideale situatie. Honderd reacties voor het gehele account.


De limiet teller wordt gereset op elke eerste dag van een nieuwe maand, dus kunt u nogmaals een honderdtal antwoorden gratis verzamelen.


Wat gebeurt er met de antwoorden die verzameld worden boven de limiet?


Survio bewaart alle binnenkomende antwoorden. Als uw enquête zo succesvol is dat er meer dan honderd antwoorden worden verzameld, heeft u twee opties:

  • Houd uw GRATIS account in de huidige staat en zie alleen de eerste honderd antwoorden.
  • Activeer een premium abonnement en verhoog uw limieten aanzienlijk.Waarschuwing: Volgens onze regels worden de data limieten in FREE accounts na 30 dagen vanaf de vervaldatum verwijderd van uw account. Alle premium abonnementen worden volledig opgeslagen en er wordt een back-up gemaakt voor de duur van uw lopende abonnement.


041