Antal frågor och antal enkäter är inte begränsade. För alla användare med FREE konto är gränsen för antal insamlade svar 100 svar per månad.


Grundläggande begrepp

  • 1 svar = 1 ifylld och inlämnad enkät
  • 1 månad = 1 kalendermånad


Hur beräknas gränsen?


Gränsen för antal insamlade svar beräknas för hela ditt konto. Till exempel:

  • Ifall du har 1 enkät kan du samla in 100 svar.
  • Ifall du har 2 enkäter kan du i det ideala fallet samla in 50 svar i var och en av dem. Det blir 100 allt ihop.
  • Ifall du har 5 enkäter kan du i det ideala fallet samla in 20 svar i var och en av dem. Det blir 100 allt ihop.


Den första dagen i den nya månaden kommer gränsen att återställas och du kan samla in 100 nya gratis svar i denna månad.


Vad händer med de svar som överskrider gränsen?


Survio lagrar alla inkommande svar. Om någon enkät är så framgångsrik att den samlar in fler än 100 svar har du två alternativ:

  1. Du kan behålla FREE konto och bara se de första 100 svar.
  2. Du kan köpa ett premiumpaket och se alla insamlade svar.OBS! Enligt våra regler raderas svaren som överskrider gränsen från icke-premiumkonton efter 30 dagar efter utgången. För premiumtjänster säkerhetskopieras svaren under den aktiva prenumerationen.041