Vraagtypen

Enkele keuzevraag
Gebruik De gesloten vraag is het meest gebruikte vraagtype in alle enquêtes. Hierbij kunnen respondenten één antwoord uit een gedefinieerde keuzelijst s...
Wo, 7 Nov, 2018 at 4:02 PM
Meerkeuzevraag
Gebruik De meerkeuzevraag werkt het beste voor situaties waarin u respondenten meerdere antwoorden op de vraag wilt laten kiezen. Deze soort antwoorden ...
Do, 8 Nov, 2018 at 7:32 AM
Tekstantwoord
Gebruik Deze vraagsoort is het beste voor het verzamelen van opmerkingen, feedback, meningen, woordsuggesties, aanbevelingen, ideeën, etc. Resu...
Ma, 8 Mrt, 2021 at 9:56 AM
Afbeelding keuze
Gebruik Dit is hetzelfde soort vraag als een gesloten vraag zoals "enkele keuze" en "meerkeuze" waarbij opties worden weergegeven do...
Do, 8 Nov, 2018 at 7:40 AM
Sterbeoordeling
Gebruik Wordt vaak gebruikt voor een snelle en eenvoudige klanttevredenheid evaluatie van diensten (restaurants, hotels, ziekenhuizen, enz.). R...
Ma, 8 Mrt, 2021 at 9:56 AM
Semantisch differentiaal
Gebruik Het semantische verschil is een veelgebruikte sociaal-psychologische en sociologische methode voor het detecteren van subtiele verschillen in ho...
Ma, 8 Mrt, 2021 at 9:56 AM
Meting van loyaliteit - Net Promoter® Score (NPS®)
Gebruik De Net Promoter Score wordt gebruikt om de loyaliteit van klanten of werknemers te meten. Klanten (werknemers) reageren op een heel eenvoudige v...
Do, 19 Dec, 2019 at 8:12 AM
Beoordelingsschaal schuifregelaar
Gebruik Gebruik dit als u wilt dat de respondent de waarde verdeeld (bijvoorbeeld punten, geld, percentage) tussen de opties. U ontvangt de informatie o...
Do, 8 Nov, 2018 at 9:09 AM
Ordening
Gebruik U kunt de vraag gebruiken als u waarden wilt sorteren op basis van verschillende parameters, bijvoorbeeld op grootte, populariteit, belang, prij...
Do, 8 Nov, 2018 at 9:12 AM
Enkele keuze matrix
Gebruik De matrix van de enkele keuze is een combinatie van meerdere enkele keuze vragen in elke rij. Het wordt voornamelijk gebruikt in situaties waari...
Do, 8 Nov, 2018 at 9:23 AM

Didn't find answer to your question?